Աշխատանքային պլաններ

աշխատանքային պլան

Ապրիլ ամսվա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

N Աշխատանքի բովանդակությունը Կատարման ժամկետը Պատասխանատու անձ
1 Մայրության և գեղեցկության տոն 07.04.2018թ. Սարգսյան Քաջմիրա
2 Տնօրենական գրավորներ <<Հայոց լեզու>>, <<Մաթեմատիկա>>, <<Հայոց պատմություն>> առարկաներից 16.04-25.04.2018թ. Ավանեսյան Կամո
3 Մեծ եղեռնի օրվան նվիրված միջոցառում 24.04.2018թ. Ավանեսյան Կամո